มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี วิทยาเขตร้อยเอ็ด ประจำปี 2559 ซึ่งงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด กำหนดจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

mbu rec 04


1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมกีฬาแต่ละประเภท และเล่นกีฬาร่วมกัน
2. เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจเข้มแข็ง เป็นการปลูกฝังความรัก ความสามัคคี เกิดความสนิทสนมกลมเกลียวอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงออกถึงความรัก ความหวงแหน เทิดทูนสถาบัน ร่วมกันพัฒนา สร้างความเจริญมั่นคงแก่มหาวิทยาลัย
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักดียิ่งขึ้น

mbu rec 02


         โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้บรรยายพิเศษ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ส่วนชนิดของกีฬาที่แข่งขัน ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย เซปักตะกร้อชาย วอลเลย์บอลผสม เปตองและกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งปรากฏผลการแข่งขัน ดังนี้
1.ประเภท เปตอง(ผสม) ชนะเลิศ คือ สีนำเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 เปตอง คือ สีขาว รองชนะเลิศอันดับ 2 เปตอง คือ สีส้ม รองชนะเลิศอันดับ 3 เปตอง คือ สีแดง
2.ประเภท เซปักตะกร้อ ชนะเลิศ คือ สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ สีนำเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ สีขาว รองชนะเลิศอันดับ 3 คือ สีส้ม
3.ประเภท วอลเลย์บอล (ผสม) ชนะเลิศ วอลเลย์บอล คือ สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอล คือ สีขาว รองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอล คือ สีส้ม รองชนะเลิศอันดับ 3 วอลเลย์บอล คือ สีน้ำเงิน
4.ประเภท ฟุตบอลชาย 9 คน ชนะเลิศ คือ สีขาว รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ สีส้ม รองชนะเลิศอันดับ 3 คือ สีนำเงิน
5. กีฬาพื้นบ้าน 1) วิ่งผลัดซุปเบอร์แมน ชนะเลิศ คือ สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ สีน้ำเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ สีส้ม รองชนะเลิศอันดับ 3 คือ สีขาว 2) วิ่งผลัดไม้เสียบ ชนะเลิศ คือ สีน้ำเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ สีขาว รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ สีส้ม รองชนะเลิศอันดับ 3 คือ สีแดง 3) วิ่งกระสอบ ชนะเลิศ คือ สีน้ำเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ สีส้ม รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ สีแดง รองชนะเลิศอันดับ 3 คือ สีแดง
6. รางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยม คือ สีน้ำเงิน

mbu rec 06

mbu rec 08

ภาพกิจกรรม  [1] [ดูทั้งหมด]

 

ดร.ประพิศ  โบราณมูล.......รายงาน
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด........ภาพ/ข่าว
6 มีนาคม 2559

Templates by BIGtheme NET