alt

             ด้วยคณะกรรมการนักศึกษาระดับปริญญาโท ได้กำหนดทำการไหว้ครูและต้อนรับนักศึกษาใหม่ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ นี้

อ่านกำหนดการ

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2011 เวลา 18:01 น.)