Black Ribbon
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
12 สิงหามหาราชินี เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 8
MBU Residence เปิดจองห้องพักสำหรับงานประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย Rames ฮิต: 549
การทำบุญใส่บาตรพระนักศึกษา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 493
การนำเสนอโครงการวิจัยเข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ เขียนโดย Rames ฮิต: 399
การประชุม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 817
การประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 678
การประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 438
การประชุมบุคลากรวิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 757
การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 427
การประชุมประจำเดือนมีนาคม 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 545
Templates by BIGtheme NET