Black Ribbon
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 9
12 สิงหามหาราชินี เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 20
MBU Residence เปิดจองห้องพักสำหรับงานประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย Rames ฮิต: 569
การทำบุญใส่บาตรพระนักศึกษา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 503
การนำเสนอโครงการวิจัยเข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ เขียนโดย Rames ฮิต: 412
การประชุม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 835
การประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 696
การประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 445
การประชุมบุคลากรวิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 773
การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 438
Templates by BIGtheme NET