Black Ribbon
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 10
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 9
ขอความร่วมมือนักศึกษา มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด(ทุกท่าน) กรอกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบบริการการศึกษา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 176
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เรื่อง ปิดทำการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 57
วีดีทัศน์ พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเด่น ทำคุณประโยชน์แก่สถานศึกษา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 20
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเด่น ทำคุณประโยชน์แก่สถานศึกษา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 43
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับ รางวัล เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 52
นางสาวธิดารัตน์ แก้วมะ (แอมมี่) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา การสอนภาษาไทย ได้รับรางวัล ชนะเลิศในงานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 41
นายณัฐพล แปลงไธสงค์ ได้รับรางวัลเกียรคุณ เยาวชนดีเด่น จังหวัดหนองคาย เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 32
คณาจารย์เจ้าหน้าที่ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดี กับนักตะกร้อสาวชาวสุวรรณภูมิ (น้องแอน) คว้าเหรียญทองตะกร้อซีเกมส์ ชนะมาเลย์ 2 เซตรวด นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด สาขาวิชาการปกครอง ชั้นปีที่2 ในการแข่งซีเกมส์ที่ มาเลเซีย เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 49
Templates by BIGtheme NET