ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านรอบที่ 2 กำหนดการ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 2560 เขียนโดย Rames ฮิต: 323
เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ โดย พระครูกิตติวราทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อวยพรแก่บุคลากร เขียนโดย Rames ฮิต: 178
ตารางเรียนทั้งหมด เขียนโดย Rames ฮิต: 1012
ใบลงทะเบียนเรียนทั้งหมด เขียนโดย Rames ฮิต: 936
ใบลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2/2560 เขียนโดย Rames ฮิต: 879
ประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย Rames ฮิต: 118
ตารางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 184
ประชุมและสำรวจพื้นที่ การก่อสร้างลานเอนกประสงค์ วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 120
มมร จัดโครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย Rames ฮิต: 164
อธิการบดี มมร ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต. เขียนโดย Rames ฮิต: 171
Templates by BIGtheme NET