Black Ribbon
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญร่วมถวายมุทิตาสักการะ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในวโรกาสที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เขียนโดย Rames ฮิต: 268
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 458
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 511
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี วันพฤหัสบดีที่ ๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๘) ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 280
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมรุชั่วคราว เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 72
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุขทวี พรมดอนก่อ ด้วยความยินดียิ่ง เขียนโดย Rames ฮิต: 393
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มมร.รอ. ที่สอบบรรจุราชการได้ เขียนโดย Rames ฮิต: 525
ข่าวสอบราคา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 866
ข่าวโครงการประกวดแข่งขันสรภัญญะ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 359
ข่าวโครงการประกวดแข่งขันสรภัญญะทางหนังสือพิมพ์ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 398
Templates by BIGtheme NET