ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้ทุกวันพระของสัปดาห์ ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมกันทำกิจกรรม วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 194
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 9
ประชุมสัมมนาการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 8
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรลูกจ้างชั่วคราวรายปี "ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี" เขียนโดย Rames ฮิต: 319
ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี "คณะศึกษาศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 106
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) "คณะศึกษาศาสตร์" เขียนโดย Rames ฮิต: 156
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบ2) คณะศึกษาศาสตร์ เขียนโดย Rames ฮิต: 276
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) ประทานคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๑ เขียนโดย Rames ฮิต: 31
โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา เขียนโดย Rames ฮิต: 64
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา สำนักเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) เขียนโดย Rames ฮิต: 42
Templates by BIGtheme NET