Black Ribbon
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คณาจารย์เจ้าหน้าที่ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดี กับนักตะกร้อสาวชาวสุวรรณภูมิ (น้องแอน) คว้าเหรียญทองตะกร้อซีเกมส์ ชนะมาเลย์ 2 เซตรวด นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด สาขาวิชาการปกครอง ชั้นปีที่2 ในการแข่งซีเกมส์ที่ มาเลเซีย เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 51
ชาวมมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร่วมส่งแรงเชียร์!! #นักตะกร้อสาวชาวสุวรรณภูมิ *นางสาวสุดาพร พะลัง (น้องแอน)* นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด สาขาวิชาการปกครอง ชั้นปีที่2 ในการแข่งซีเกมส์ที่ มาเลเซีย เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 43
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 ส.ค. 60 (ภาคค่ำ) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 29
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 ส.ค. 60 (ภาคเช้า) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 24
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 38
12 สิงหามหาราชินี เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 21
โครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 92
กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 28
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)และศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รอบ 2 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 167
กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสรีรสังขาร ครบรอบ 50 วัน เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 42
Templates by BIGtheme NET