1

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานรองอธิการบดี พระใบฎีกาอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2559

2

3

เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือในแนวทางการพัฒนาวิทยาเขตร้อยเอ็ด ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป สำหรับการประชุมครั้งนี้มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานในสังกัดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน.

4

5

ภาพกิจกรรม

ดร.ประพิศ  โบราณมูล....รายงาน
งานประชาสัมพันธ์......ภาพ
26 มีนาคม 2559

Templates by BIGtheme NET