มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559

      โดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นวีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทยโดยเฉพาะวีรกรรมที่ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งพม่านั้นเป็นที่เลื่องลือมาจนถึงปัจจุบัน โดยให้มีการจัดกิจกรรม การประกอบพิธีบวงสรวง การวางพานพุ่มสักการะที่บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ และให้มีงานสมโภชอนุสรณ์ดอนเจดีย์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 18 มกราคม เป็นประจำทุกปี และจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยมี่นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน.

 

Templates by BIGtheme NET