9 35122

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : ตามที่พระเดชพระคุณพระราชธรรมานุวัตร อดีตเจ้าอาวาสวัดเหนือ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด(ธ) และปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้ง มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ละสังขารเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 และคณะสงฆ์พร้อมศิษยานุศิษย์ ได้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานเพลิงสรีรสังขารขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศิกายน 2560 ณ เมรุชั่วคราว เกาะกลางน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

1

2

3

ซึ่งขณะนี้ คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และทายกทายิกา วัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) ตำบลศรีสมด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าทำการปรับพื้นที่ และดำเนินการก่อสร้างเมรุชั่วคราว บริเวณภายในเกาะกลางน้ำที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดังนั้น จึงขอเชิญศาสนิกชน และศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมรุชั่วคราวในครั้งนี้

4

5

6

7

8

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.วิทยาเขตร้อยเอ็ด.........ข่าว

Templates by BIGtheme NET