130760

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอแจ้งกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสรีรสังขารพระราชธรรมานุวัตร (เลื่อน สุกวโร) ณ ศาลา 90 ปี สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดเหนือ ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ตามกำหนดการ ดังนี้

13 170860

ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.วิทยาเขตร้อยเอ็ด.........ข่าว

Templates by BIGtheme NET