เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน มีจิตอาสา เสียสละ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้ได้รับรางวัลเกียรคุณ เยาวชนดีเด่น จังหวัดหนองคาย 

13512083 10206715417031046 1039091774854281355 n

 

20106283 10210009144092164 5256540260478970589 n

 

20986568 829800983846431 668895107 n

 

20988054 829800980513098 2056169197 n

 

21039868 829801463846383 455599493 n

 

21013404 829801467179716 1932996103 n

 

 

Templates by BIGtheme NET