130760

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอเชิญศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร ครบรอบ 100 วัน สรีรสังขารพระราชธรรมานุวัตร (เลื่อน สุกวโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดเหนือ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) และอดีตปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้ง มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ วัดเหนือ ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันพุธที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 (ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 11)ตามกำหนดการ ดังนี้

181060

Templates by BIGtheme NET