IMG 9057

 

   มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ มมร.คัพ ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สร้างสามัคคีมีวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬาเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดร. สุรสิทธิ์ ไกรสินธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดการจัดแข่งขันตระกร้อ มมร.คัพ ประจำปี 2560 เพี่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพ สร้างสามัคคีมีวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ และ รู้อภัย ระหว่างบุคลากรทางการศึก ษา นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีนักกีฬาเซปักตระกร้อเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก
   พระครูกิตติวราทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบันการกีฬาหรือการออกกำลังกายเป็นรากฐานที่สำคัญประการหนึ่งที่เน้นการพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมในการดำรงชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยชมรมกีฬา มมร. ร้อยเอ็ด มุ่งการส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกาย เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีทางด้านร่างกาย และจิตใจ ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในสังกัด นักศึกษาทุกระดับ และประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างสามัคคีมีวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และต้านยาเสพติด 
   โดยกำหนดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ มมร. คัพ ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ที่ สนามมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตร้อยเอ็ด และ มีนางสาวสุดาพร หรือน้องแอน พะลัง นักศึกษาสาขาวิชาการปกครอง ชั้นปีที่ 2 นักกีฬาทีมชาติไทย ประเภทตะกร้อทีมเดี่ยว ที่ได้เหรียญทองทีมเดี่ยวหญิง ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย

 

25659927 10208382371435586 8155431356121446391 n

 

25791218 10208382371955599 4220774112266411957 o

 

25587772 10208382373115628 733624687403448168 o

 

25587704 10208382377115728 6804679920304225445 o

 

25734108 10208382374995675 9009625347649721663 o

 

25587841 10208382375155679 7725993119111288233 o

 

25626277 10208382376595715 7761013016597087879 o

 

25990729 1639555836110441 1982499991 n

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET