26782418 1655816277817730 691803229 o

 

26233384 10211276832783589 330726905466883557 o

 

มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด... เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่และขอพรพระเถระ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เป็นการเริ่มต้นปีในสิ่งที่ดี ๆ ตลอดปีและตลอดไป ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

26678379 10211276751141548 6092231767103784527 o

 

26220507 10211276837183699 2064619116601989228 o

 

26232238 10211276875784664 1997341285413747125 o

 

26685239 10211276874624635 2397913847246131621 o

 

26233298 10211276786782439 3237705173616904528 o

 

26232701 10211276821703312 1003273581605834393 o

 

26220304 10211276851544058 516617496996266350 o

 

26219675 10211276857384204 8542860642278350000 n

 

26195595 10211276859944268 7602682885724074621 n

 

26685953 10211276883464856 63060391938911648 o

 

รวมภาพกิจกรรม >>

 

 

Templates by BIGtheme NET