ร้อยเอ็ดเตรียมจัดงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 เช้านี้ที่อีสานใต้ โดย พระครูกิตติวราทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 5 จังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันจัดประเพณีขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธศาสนาและคุณงามความดีของพระศาสดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด และทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความสามัคคีของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ประเพณีบุญผะเหวดจัดขึ้นในวันที่ 2-4 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริเวณลานสาเกตุนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์บึงพลาญชัย

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET