27710033 10211505362256683 3567557258645558512 o

 

มมร.รอ วันนี้..วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้จัด กิจกรรมการสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกสัปดาห์ที่มีวันพระ ด้วยเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ความดีงาม คุณธรรม จริยธรรม ที่ดีแก่บุคลากรและนักศึกษาให้สมกับที่เป็นของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้าน คุณธรรม และจริยธรรม. 

 

27788095 10211505373336960 733197978298591696 o

 

27628613 10211505369456863 1954945778202256190 o

 

27788761 10211505364256733 4271337008341983693 o

 

27797965 10211505366976801 6111580418238150399 o

 

รวมภาพกิจกรรม

 

 

Templates by BIGtheme NET