30516672 10211974545705976 8142592621177470976 o

 

มมร.รอ วันนี้...เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมเเละพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม : ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  "วันสงกรานต์"  ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีบุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอกเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกัน และมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ คือ 

     1. เพื่อส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย

     2. เพื่อปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

     3. เพื่อสร้างความสามัคคี สนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน

     4. เพื่อทำนุบำรุงพระศาสนา

 

30595136 10211974509225064 2714789166410891264 o

 

30582373 10211974532345642 6552990689095843840 o

 

30414710 10211974513545172 1544403762137792512 o

 

30412415 10211974593667175 6575303976206467072 o

 

30441507 10211974551786128 3069122993373315072 o

 

30443224 10211974620267840 4633449906206408704 o

 

30441394 10211974539985833 1269811814116360192 o

 

30571975 10211974542345892 7722300320025411584 o

 

30412535 10211974436703251 3011572944162783232 o

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET