5 ปาย030861

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอเชิญ สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร ชุมชน หมู่บ้าน ได้ส่งนักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันประกวดการสวดทำนองสรภัญญะ ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- กำหนดการ
- หลักเกณฑ์การประกวด
- ใบสมัครประเภททีม
- ใบสมัครประเภทเดี่ยว
- กลอนบังคับสำหรับการประกวด

                 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ประพิศ โบราณมูล โทร 08 9575 7133 และ นายยุทธชัย โสภาไฮ โทร 08 6225 5344

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด    ข่าว/......

 

Templates by BIGtheme NET