รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562

    1. รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2  

  2. Abstract&Proceeding Book

 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd MBUREC National Conference 2019 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 

Template-การเขียน (ไฟล์ PDF)

download

 QR code (ไฟล์ PDF & Word)

1

QR code (กลุ่มไลน์ MBUREC.NC2019)

60645958 688233678289451 538523490861449216 n

65301988 677629249353314 5341133956785897472 n

 

 

 150095 0

 

 

การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561)

  1. รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1  

  2. Abstract&Proceeding Book

 

 

Templates by BIGtheme NET