Black Ribbon
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตารางสอบ ปลายภาค ๒/๒๕๕๙ ภาคพิเศษ วันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 302
ตารางภาคการศึกษาฤดูร้อน 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 368
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี,ปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 441
กำหนดการซ้อมวิธีการรับประทานปริญญาบัตร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 439
ประกาศรับสมัครทีมฟุตบอล รายการ : ชุมชนสัมพันธ์ "มมร.รอ คัพ" ครั้งที่ ๓ เขียนโดย Rames ฮิต: 371
พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญกุศลวันอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี ๖๐ พรรษา พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต) ณ วัดบึงพระลานชัย อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 490
งานพระราชพิธี ทรงโปรดเกล้าพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ในราชทินนาม " พระครูกิตติวราทร " รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 345
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด (ขยายเวลารับสมัคร) และ รับสมัครคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ (โควตา) เขียนโดย Rames ฮิต: 679
ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะรองอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด "พระครูกิตติวราทร" เขียนโดย Rames ฮิต: 348
แถลงข่าวการจัดงานมหาทานบารมี เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 278
Templates by BIGtheme NET