ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ใบลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2/2560 เขียนโดย Rames ฮิต: 625
12 สิงหามหาราชินี เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 72
MBU Residence เปิดจองห้องพักสำหรับงานประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย Rames ฮิต: 682
การทำบุญใส่บาตรพระนักศึกษา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 569
การนำเสนอโครงการวิจัยเข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ เขียนโดย Rames ฮิต: 479
การประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติและเพลงจากพระบรมราโชวาท พ่อแห่งชาติ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร เขียนโดย Rames ฮิต: 118
การประชุม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 931
การประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 763
การประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 496
การประชุมบุคลากรวิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 896
Templates by BIGtheme NET