27783190 1685243974874960 221547028 n

 

มมร.รอศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด วันนี้...เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 แก่หน่วยงานภายนอก คือ ธนาคารการเกษตรและสหกณ์ (ธกส) ใช้อบรมระบบสมาชิกของธนาคาร โดยขอใช้บริการสองวัน คือ วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

  

27847923 1685243794874978 1094243845 n

 

27848374 1685243761541648 21357182 n

 

27848464 1685243764874981 719326469 n

 

27849117 1685243688208322 141944997 n

 

27939729 1685243844874973 1181057107 n

 

 

Templates by BIGtheme NET