26992535 10211379487789900 4874705902346963295 n

 

มมร.รอ วันนี้... เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 นัดหมายประชุมบุคลากรศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด โดย พระครูกิตติวราทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน การพัฒนา ให้แก่บุคลากรศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี พระปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้นำบุคลากรเข้าร่วมประชุม.

 

27332742 10211379488389915 4243036706712460719 n

 

26904087 10211379489789950 7679254678688075830 n

 

26815171 10211379492110008 5550266532362113262 n

 

26804884 10211379490709973 2206256588582689344 n

 

 

Templates by BIGtheme NET