17497

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด... ร่วมชี้แจงมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ คุรุสภาเสนอต่อเลขาธิการคุรุสภา  และคณะกรรมการคุรุสภา วันที่ 30 มีนาคม 2561 เริ่มเวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

 

17495

 

17500

 

17501

 

meeting12 59 07 resize

 

 

Templates by BIGtheme NET