27797354 10211482315760535 3741538614734707472 o

 

มมร.รอ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด : เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อาคารหอสมุดหลังใหม่  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดย พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสังกัดศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมกันพิจารณาปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นทิศทางในการพัฒนาศูนย์บริการวิทยาเขตร้อยเอ็ดโดยมีบุคลากรศูนย์บริการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน.

 

27624907 10211482321960690 2021632373261539109 o

 

27624642 10211482319200621 7183182326379328397 o

 

27500324 10211482320560655 3007526035245222227 o

 

27625465 10211482318720609 6296413580032382813 o

 

27624846 10211482318160595 6682732907443031816 o

Templates by BIGtheme NET