MBU logo

มมร.รอ ศูนย์บริการวิชาการ วันนี้...มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรม โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2561 (มีทั้งหมด 4 กิจกรรม) โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

1. เพื่อเผยแผ่หลักธรรม นำหลักธรรม สร้างคุณธรรมสำหรับนักเรียน ให้ตั้งอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องและมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ

2. เพื่อสร้างจิตสำนึกในทางศีลธรรมแก่นักเรียน

3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

 

กิจกรรมที่ 1 โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม

 

36641716 2284853548208616 8386066045080698880 n

 

36568072 2284853694875268 3297881245140123648 n

 

36631748 2284853614875276 2440867198927896576 n

 

36573938 2284853768208594 1559538780212297728 n

 

 

 

กิจกรรมที่ 2 โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 

 

36675025 2287881447905826 1460192428559433728 n

 

36670175 2287881474572490 767018950759284736 n

 

36739782 2287881544572483 2783731384445829120 n

 

36684828 2287881377905833 3687890784155074560 n

 

กิจกรรมที่ 3 โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม

 

36944538 2296157050411599 1132075945260220416 n

 

36905711 2296157113744926 8094416690277777408 n

 

37008611 2296157233744914 8866517570895740928 n

 

37032752 2296157080411596 7995430729330720768 n

 

กิจกรรมที่ 4 โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี

 

37123932 2299382706755700 1520119858132418560 n

 

37007502 2299382763422361 92239138555691008 n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET