S 10592290

 

มมร.รอ วันนี้... คณะศึกษาศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เรียนวิชา ED1026 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไปสังเกตการสอนในสถานศึกษา 6 วันคือวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (ไปวันพฤหัส-ศุกร์)สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 21รูป/คน สาขาการสอนภาษาไทย 36รูป/คนจำนวน 12 โรงเรียน อาจารย์ประจำวิชา ผศ.พิเศษนันทาโพธิ์คำ ,อ.วีณา ภาคมฤค,อ.ริศร พงศ์สุวรรณ

 

S 10592291

 

S 10592292

 

S 10592293

 

S 10592294

 

S 10592295

 

Templates by BIGtheme NET