01 2.jpg

 

 

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอใน การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติครั้งที่ 1 โดยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ โดยผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561 มาที่ http://conference.pim.ac.th สอบถามเพิ่มเติมการประชุมวิชาการระดับชาติที่เบอร์ 02-855-1102 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เบอร์ 02-855-1048

 

 

 

Templates by BIGtheme NET