L5  มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ ได้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

คลิก ดูรายละเอียดที่นี่ http://journalrec.mbu.ac.th/index.php

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.