ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านรอบที่ 2 กำหนดการ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 2560 เขียนโดย Rames ฮิต: 239
เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ โดย พระครูกิตติวราทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อวยพรแก่บุคลากร เขียนโดย Rames ฮิต: 101
ตารางเรียนทั้งหมด เขียนโดย Rames ฮิต: 127
ใบลงทะเบียนทั้งหมด เขียนโดย Rames ฮิต: 204
ใบลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2/2560 เขียนโดย Rames ฮิต: 617
ประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย Rames ฮิต: 54
ตารางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 59
ประชุมและสำรวจพื้นที่ การก่อสร้างลานเอนกประสงค์ วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 54
มมร จัดโครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย Rames ฮิต: 97
อธิการบดี มมร ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต. เขียนโดย Rames ฮิต: 101
Templates by BIGtheme NET