ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีน้ำหลวงสรงศพหลวงปู่พระราชธรรมานุวัตร (เลื่อน สุกวโร) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 337
พระราชธรรมานุวัตร ละสังขาร เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 200
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2560 รอบ 2 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 258
งานวันคล้ายวันสถาปนา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 134
ประกาศ เรื่อง เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 604
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 239
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ "มหามกุฏปัญญาศาลา" เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 294
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 1127
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี วันพฤหัสบดีที่ ๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๘) ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 294
กำหนดการพิธีเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ วันซ้อมใหญ่ และวันรับจริง เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 525
Templates by BIGtheme NET