• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

26803742 1655777314488293 824618493 n

 

มมร.รอ สำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ดวันนี้...เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้จัดการประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 สัญญาจ้างเลข พด 062/2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ก่อนคืนหลักประกันสัญญา เนื่องจากครบกำหนดและพ้นภาระผูกพัน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ (อาคารสำนักงานหลังใหม่)

 

26803229 1655777274488297 550250568 n

 

26793874 1655777264488298 1327198129 n

 

26803990 1655777301154961 2066959327 n

 


--> Download

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.