กิจกรรมจิตอาสา เพื่อจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ.หอประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

1

 

2

3

 

4

 

5

 

6

 

7

งานโสตทัศนูปกรณ์/สารสนเทศ.......ข่าว

Templates by BIGtheme NET