• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

พิธีไหว้ครู ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  2560 วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.  2560
ณ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด
 
 
22007427 10210550037494161 3000230223870652427 n
 
 
22008162 10210550082375283 3399809033543306683 n
 
22045640 10210550070854995 6331380856326993919 n
 
22008202 10210550046934397 680747708477873579 n
 
22007404 10210550056534637 6973032084287946389 n
 
21768270 10210550091695516 8377510868907489507 n
 
21768414 10210550092775543 8615329818622208193 n
 
 
 
 
 
 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.