• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

 • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

 • โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 27 กรกฎาคม 2560

  โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 27 กรกฎาคม 2560

  Read More
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพิธีกร-พิธีการ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 3 กรกฏาคม 2560

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห ลักสูตรพิธีกร-พิธีการ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 3

  Read More
 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1

 


callrec 3

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

693819
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1604
1150
5933
682433
18312
26932
693819

Your IP: 54.144.14.134
2018-04-20 17:51

         ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้กำหนดเปิดเรียนในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560/ ชั้นปีที่ 1-4 ทุกสาขาวิชา ยกเว้นคณะศึกษาศาสตร์ เปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 และ ชั้นปีที่ 1-4 คณะสังคมศาสตร์ ภาคนอกเวลาทำการ/ภาคพิเศษ เปิดเรียนในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ดังทราบแล้วนั้น

         ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียน/เจริญพร อาจารย์ผู้บรรยายในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทุกรูป/คน เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด รายละเอียดตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.