• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

24799226 10211028932866246 8330379991046439382 o

 

มมร.รอ..วันนี้ เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผู้บริหารและส่วนงานวิทยาลัยศาสนศาสตร์ จัดประชุมอาจารย์ผู้บรรยายในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบริหารสำนักงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด

 

24302193 10211028943986524 6370055920073865758 o

 

24784939 10211028935706317 1483951059731171621 o

 

24879875 10211028936146328 7839029694045628057 o

 

24785353 10211028944066526 2740226222625803560 o

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.