ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 22
โครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน (พระสังฆาธิการ) ประจำปีงบประมาณ 2562 (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 36
โครงการพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนา สำหรับทายกทายิกา วันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 61 เขียนโดย Rames ฮิต: 151
โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ประจำปี 2561 (วันที่ 20-23 ส.ค. 61) เขียนโดย Rames ฮิต: 181
ประชุมศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด 14 ส.ค. 61 เขียนโดย Rames ฮิต: 87
โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม กิจกรรมที่ 1 วันที่ 9-11 ส.ค. 61 เขียนโดย Rames ฮิต: 85
พิธีปิด โครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น นวดแผนไทย กิจกรรมที่ 2 เขียนโดย Rames ฮิต: 140
โครงการวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 234
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ครั้งที่ 10/2561 เขียนโดย Rames ฮิต: 129
โครงการเผยแผ่ธรรมทางสื่อ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เขียนโดย Rames ฮิต: 121
Templates by BIGtheme NET