• 1
 • 2
 • การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

 • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

 • โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 27 กรกฎาคม 2560

  โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 27 กรกฎาคม 2560

  Read More
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพิธีกร-พิธีการ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 3 กรกฏาคม 2560

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห ลักสูตรพิธีกร-พิธีการ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 3

  Read More
 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1

 


callrec 3

41 views
  มมร.รอศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด วันนี้...เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เปิดให้บริก...

Read more

No result...

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

639428
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
102
753
6154
627910
13790
23923
639428

Your IP: 54.227.88.174
2018-02-18 04:01

 โครงการอบรมธรรมะเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2560 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560

1

 เมื่อวันอังคารที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมธรรมะเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2560 ณ อาคารสโมสรนักศึกษา มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยมี พระครูกิตติวราทร  รองอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

2

และ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย ในการจัดโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากจากผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด และโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เข้าร่วมโครงการอบรมในครังนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ มีดังนี้ 1)เพื่อให้เด็กและสตรีได้รับการปกป้องคุ้มครองไม่ให้เป็นเหยื่อของการกระทำที่รุนแรง 2)เพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และทักษะของบุคลากรและส่งเสริมให้หน่วยงานใช้หลักธรรมในการลดความรุนแรง 3)เพื่อใช้หลักธรรมส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่เหมาะสม และตระหนักถึงสิทธิเด็กและสตรี 4)เพื่อใช้หลักธรรมในการสนันสนุนให้ครอบครัว ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นให้มีส่วนช่วยดูแล เฝ้าระวัง และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และ 5)เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป อันจะนำไปสู่การมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ให้มากยิ่งขึ้น

 

3

 

4

 

 

5

 

งานโสตทัศนูปกรณ์/สารสนเทศ....................ข่าว

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.