• 1
 • 2
 • การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

 • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

 • โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 27 กรกฎาคม 2560

  โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 27 กรกฎาคม 2560

  Read More
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพิธีกร-พิธีการ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 3 กรกฏาคม 2560

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห ลักสูตรพิธีกร-พิธีการ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 3

  Read More
 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1

 


callrec 3

49 views
  มมร.รอศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด วันนี้...เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เปิดให้บริก...

Read more

No result...

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

642126
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
512
752
2800
633274
16488
23923
642126

Your IP: 54.159.30.26
2018-02-21 10:19

โครงการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวอีสานเหนือ อีสานกลาง อีสานใต้ และชนเผ่าภูไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ระหว่างวันที่  17-18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560
 
1
เมื่อวันอังคารที่ 17-18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวอีสานเหนือ อีสานกลาง อีสานใต้และชนเผ่าภูไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีพระเดชพระคุณพระราชปริยัติวิมล,ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ)อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 
3
 
 

2.0

และ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย ในการจัดโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากจากผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้า  โรงเรียนขัติยะวงษา  วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด และวิทยาลัยนาฎศิลปะกาฬสินธุ์  เข้าร่วมโครงการอบรมในครังนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ มีดังนี้

        1. เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมและคติความเชื่อ
        2.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของชาวอีสานเหนือ อีสานกลาง อีสานใต้และชนเผ่าภูไท ให้คงอยู่ตลอดไป
        3. เพื่อเผยแพร่ คติความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมของชาวอีสานเหนือ อีสานกลาง อีสานใต้และชนเผ่าภูไท
2.1
 
การดำเนินโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  450  รูป/คน ซึ่งเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า / โรงเรียนขัติยะวงษา / วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด/วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์
 
4
 
 
5
 
 
 
งานโสตทัศนูปกรณ์/สารสนเทศ....................ข่าว
 
 
Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.