ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ ได้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

สนใจส่งบทความติดต่องานวารสาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ถ.เลี่ยงเมือง ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ 0-4351-8364 , 0-4351-6076 ต่อ 128 โทรสาร 0-4351-4618

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://journalrec.mbu.ac.th/index.php

Templates by BIGtheme NET