• 1
 • 2
 • การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

 • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

 • โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 27 กรกฎาคม 2560

  โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 27 กรกฎาคม 2560

  Read More
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพิธีกร-พิธีการ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 3 กรกฏาคม 2560

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห ลักสูตรพิธีกร-พิธีการ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 3

  Read More
 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1

 


callrec 3

24 views
  มมร.รอ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด วันนี้...วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 นำโดย พระครูปล...

Read more

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

668723
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
420
719
5195
657592
20148
22937
668723

Your IP: 54.81.127.179
2018-03-23 06:43

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระครูกิตติวราทร รองอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2560 โดยมี นายเสถียร  เวียงดอนก่อ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดโครงการ ความว่าพร้อม ในการดำเนินงานโครงการฯ ครั้งนี้ งานห้องสมุด ฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เป็นผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของห้องสมุด กระตุ้นนิสัยรักการอ่านให้กับผู้ใช้บริการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีส่วนร่วมในการคัดเลือกและเสนอหนังสือให้ตรงกับความต้องการ  ส่วนรูปแบบการจัดกิจกรรมได้ให้คณะ สาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมดำเนินกิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากคณะสาขาวิชาต่าง ๆ การจัดกิจกรรมตอบปัญหาธรรม กิจกรรมการแสดงดนตรี จัดมุมนิทรรศการและเกมรวมถึงซุ้มกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากหน่วยงานต่าง ๆ   

ภาพการจัดกิจกรรม โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2560 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม : พิราบข่าวฉบับที่ 174 ประจำเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดอ่านฟรีได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B0Y1AQooa5pCYjRuTkdGRmhxVk0/view?usp=sharing

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.