• 1
 • 2
 • การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

 • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

 • โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 27 กรกฎาคม 2560

  โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 27 กรกฎาคม 2560

  Read More
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพิธีกร-พิธีการ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 3 กรกฏาคม 2560

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห ลักสูตรพิธีกร-พิธีการ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 3

  Read More
 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1

 


callrec 3

24 views
  มมร.รอ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด วันนี้...วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 นำโดย พระครูปล...

Read more

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

668724
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
421
719
5196
657592
20149
22937
668724

Your IP: 54.81.127.179
2018-03-23 06:43

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. พระราชปริยัติวิมล,ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ), เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีพุทธ ประจำปี 2560 ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครังนี้ด้วย โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2560 ซึ่งในการดำเนินงานโครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำเสนอกิจกรรม ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาคมชาวพุทธ เพื่อศึกษาค้นคว้าหลักพุทธรรม แสดงความเป็นผู้นำ ยุวพุทธศาสนิกชนด้านศาสนปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาและนำผลจากการปฏิบัติมาพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อร่วมกันประกาศพุทธธรรมผ่านกิจกรรมทางวิชาการ ศาสนพิธี และวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนต่อไป

ภาพกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีพุทธ ประจำปี 2560

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.