กราบนมัสการ/เรียนประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี// ท่านที่สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://graduate.udru.ac.th/ngrc2017

สอบถามเพิมเติ่มได้ที่ 042-211040 ต่อ 1701,1178 และ 042-248680

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์

Templates by BIGtheme NET