25440332 10211132613578199 6377196243968517481 o

 

มมร.รอ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด : เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อาคารหอสมุดหลังใหม่  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดย พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสังกัดศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมกันพิจารณาปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นทิศทางในการพัฒนาวิทยาเขตร้อยเอ็ดโดยมีบุคลากรศูนย์บริการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน.

 

25440148 10211132609778104 6881460835876297349 o

 

25626070 10211132613818205 4074629726067835706 o

 

25487362 10211132608378069 563021410710429518 o

 

25587146 10211132616178264 248545759205926224 o

 

25487468 10211132612738178 2742180204782537592 o

 

25487368 10211132609858106 1290938153390388068 o

 

25440329 10211132608338068 2184091323786601839 o

 

 

 

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET