• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

26167005 10211249456699204 2337552257685793963 n

 

มมร.รอ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด....เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 ร่วมกันปรึกษาหารือและร่วมกันหาเเนวทางในการจัดทำแบบขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ได้รับมอบหมาย ณ อาคารหอสมุดหลังใหม่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 

26195634 10211249456539200 4639471544068761754 n

 

26195968 10211249459739280 6947199384576291928 n

 

 

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.