• การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

  • 1
  • 1
  • 1
  • 2

 


callrec 3

 

No result...

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัย

 

26850075 481796332214821 682012009772719928 o

 

มมร.รอ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 นำโดย พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ,เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด นำคณะสงฆ์วัดโนนสะอาด มอบทุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก ..."ททมาโน ปิโย โหติ" ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก  สาธุ

 

26229646 481796372214817 114600079302809497 n

 

26840854 481796308881490 726495480703457979 o

 

 

 

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.