ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เอกสารเพื่อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 79
ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 77
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 255
คลังข้อมูลงานวิจัยไทย เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 52
ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 48
ติดต่ามข่าวสารจากระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 44
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference"Higher Education for Digital Citizenship to towards Thailand 4.0" เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 51
โครงการคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีพุทธ ประจำปี 2560 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 37
ขอนิมนต์/เชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ส่งบทความวิจัยเพื่อเสนอในการประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 47
โครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2560 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 37
Templates by BIGtheme NET