ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีพุทธ ประจำปี 2560 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 32
ขอนิมนต์/เชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ส่งบทความวิจัยเพื่อเสนอในการประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 40
โครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2560 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 32
ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ดเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน(พระสังฆาธิการ) ประจำปี 2560 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 32
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 97
ขอเชิญร่วมโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 110
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 45
ขอเชิญให้ผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(ระบบ NRMS) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 34
ใบสมัครบัตรสมาชิกห้องสมุด มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 34
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 40
Templates by BIGtheme NET