• 1
 • 2
 • การประชุม เรื่องคืนหลักประกันสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

 • ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๑

 • โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 27 กรกฎาคม 2560

  โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 27 กรกฎาคม 2560

  Read More
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพิธีกร-พิธีการ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 3 กรกฏาคม 2560

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห ลักสูตรพิธีกร-พิธีการ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 3

  Read More
 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1

 


callrec 3

No result...

วารสาร มมร.ร้อยเอ็ด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

642125
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
511
752
2799
633274
16487
23923
642125

Your IP: 54.159.30.26
2018-02-21 10:18

1. แบบ ป.QA

    1.1 ป.QA.01

    1.2 ป.QA.02

   1.3 ป.QA.03

   1.4 ป.QA.04

   1.5 ป.QA.05

   1.6 ป.QA.06

2. แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

   2.1 ระดับคณะ-วิทยาเขต-วิทยาลัย

   2.2 ระดับหลักสูตร -คำอธิบายการเลือกรูปแบบ SAR ระดับหลักสูตร 

        2.2.1 ปริญญาตรี เกณฑ์ 2548 รวม 

        2.2.2 ปริญญาตรี เกณฑ์ 2548 แยก

        2.2.3 ปริญญาตรี เกณฑ์ 2558 รวม 

        2.2.4 ปริญญาตรี เกณฑ์ 2558 แยก

        2.2.5 ปริญญาโท-เอก เกณฑ์ 2548 รวม

        2.2.6 ปริญญาโท-เอก เกณฑ์ 2548 แยก

        2.2.7 ปริญญาโท-เอก เกณฑ์ 2558 รวม

        2.2.8 ปริญญาโท-เอก เกณฑ์ 2558 แยก

        2.2.9 ตารางคำนวณคะแนน

               1) ตารางคำนวณคะแนน 2548

               2) ตารางคำนวณคะแนน ปริญญาตรี-วิชาการ 2558

               3) ตารางคำนวณคะแนน ปริญญาตรี-วิชาชีพ 2558

               4) ตารางคำนวณคะแนน ปริญญาโท 2558

               5) ตารางคำนวณคะแนน ปริญญาเอก 2558

   2.3 แฟ้มผลงาน (PORTFOLIO)

Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.