ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการพัฒนาระบบบริการการศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 0
ประกาศ ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี(ภาคนอกเวลาราชการ) (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 2
มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรครู 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 7
เอกสารรับรองจากคุรุสภา และ ก.ค.ศ. เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 3
โครงการฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาคฤหัสถ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 1
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นักศึกษา มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด (9 มกราคม 2562) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 1
มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 13
ประกาศสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คณะศาสนาและปรัชญา และคณะสังคมศาสตร์ (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 43
สอบปลายภาค 1/61 คณะสังคมศาสตร์ คณะศาสนาและปรัชญา สอบระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 คณะสังคมศาสตร์.ภาคนอกเวลาราชการ สอบระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2561 เริ่ม 08.30-16.00 น. (2) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 33
ประกาศ ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 46
Templates by BIGtheme NET